Házirend

Házirend

Minden hallgató aláírásával vállalja, hogy az órán a megbeszélt időpontban megjelenik és házi feladatát elkészíti.


Ha a tanuló bármilyen oknál fogva (betegség, utazás, stb.) nem tud megjelenni az órán és ezt nem jelzi a nyelviskola felé 24 órával az órakezdés előtt, hogy az órát lehetőség szerint áttegyük, akkor az órát megtartottnak tekintjük és a tanuló ezen alkalma elveszett. Amennyiben az óra a tanár hibájából marad el, aki szintén nem teljesíti a 24 órás bejelentési kötelezettségét, úgy a nyelviskola köteles egy ingyenes tanórát tartani az érintett diákoknak.

 

Az oktatás csak bérlet vásárlása esetén vehető igénybe. A csoportos órák esetében ez 8 alkalmas (8*90 perc), míg egyéni oktatás esetében ez 4 alkalmas (4*60 perc) bérletet jelent. Az egyéni oktatás esetén külön megbeszélés alapján egy alkalom szintén jelenthet 90 perces alkalmat az ár arányos változásában. A csoportos bérletek három hónapig, míg az egyéni bérletek két hónapig érvényesek.


Az oktatás kis csoportokban történik, a csoportokat már két fővel elindítjuk. A csoportokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, ha a nyelvtanár is megfelelőnek tartja a csatlakozni kívánó szintjét az adott csoportba.


Ha egy tanuló a csoport megszűnése miatt önhibáján kívül egyedül marad, akkor kedvezményes áron folytathatja a tanulást, amíg nem találunk számára újra megfelelő csoportot.


Késés esetén a tanórát nem áll módunkban tovább tartani, mivel ezzel a többi tanuló folyamatos és zökkenőmentes oktatását nem tudnánk biztosítani, zavarnánk őket.

Az új diákok azonnal elkezdhetik tanulmányaikat oly módon (ha nem is találunk számukra azonnal megfelelő csoportot), hogy a kedvezményes bérletet kifizetik és akkor egyénileg járnak az órákra kedvezményes áron, amíg a szintjük nem megfelelő a számára megfelelő csoportba.